Profile
  Milestones
  Philosophy
  Market Distribution
  Global Locations
  Location Map
  Video
 
  Home > About LCM > Location Map
 
  Headquarter:
No.11, Lane66, Fu-Tong St. Fu-Shan Li, Changhua, Taiwan
   
 
  Shenzhen Factory:
No.5, Lien-Xin Rd., Wu-Lien Village, Longkang Town, Shenzhen City, Guangdong, China
   
 
  Shanghai Factory:
No.88, Hong-Young Rd., Qiandeng town, Kunshan City, Jiangsu, China